%>

Prosjekt - ordrelinjer

Kostnadsspesifikasjon

 

  • I kostnadsspesifikasjonen kan man registrere faste påslag og/eller rabatt på ordrelinjene.
  • Hvis man huker av valget «Produkters utsalgspris beregnes ut ifra innkjøpspris», så er det innkjøpsprisen som utgjør utsalgsprisen, og da bør man ha et påslag på produktet. Hvis man ikke har huket av innstillingen, så er det prisen som er registrert på produktet, som er grunnlaget for utsalgspris.
  • Hvis kunde ønsker å se påslag og rabatter, så huker man av «Vis påslag/rabatt på fakturaer».
  • Man kan også bestemme hvordan ordrelinjene skal sorteres på kundens faktura.

 

Ordrelinjer

 

 

  • Produkter som alt er opprettet, kan søkes opp i produktlisten. Man kan også opprette nye produkter direkte i listen.
  • Hvis man ikke vil benytte et produkt i listen, så kan man legge inn en beskrivelse. Man må da legge inn pris manuelt på ordrelinjen.
  • Det er alltid mulig å å overstyre pris, påslag og rabatt på hver ordrelinje.
  • Hvis man har regnskapet i Tripletex, så kan man overføre ordrelinjer direkte fra leverandørfakturaen via «Bilag/Nytt bilag/Leverandørfaktura».


Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no