Viderefakturering og fordeling av kostnader på prosjekt (EHF) ved "Enkel føring"

“En enkel føring” har ikke ordrelinjer og benyttes derfor fortrinnsvis til pdf-faktura. Til forskjell fra enkel føring, har en leverandørfaktura i formatet EHF ordrelinjer, hvor all viderefakturering må registreres på disse ordrelinjene. Ordrelinjer kan ikke splittes, så da må man fjerne kobling til prosjekt på ordrelinjene og legge til ordrelinjer manuelt med riktig beløp. Detaljert føring er å anbefale ved registrering av EHF-faktura - "Detaljert føring av leverandørfaktura". Se gjerne også artikkel “Sletting av ordrelinjer ved detaljert føring av EHF-faktura”.

 

Kostnader

Viderefakturering og fordeling av kostnader ved enkel føring gjøres ved å velge “Fordel beløpet”. Prosjektene blir da kostnadsbærere, og fordelingen vil gjenspeiles i resultatet når bilaget er bokført, men det vil ikke påvirke prosjektets status.

 

 

Viderefakturering

Ved viderefakturering av EHF-fakturaer registrerer man prosjektet det skal viderefaktureres på direkte på ordrelinjen og huker av for “Fakturerbar”. Både kostnad og inntekt vil da knyttes til det valgte prosjektet som en egen ordrelinje og påvirke prosjektets status (ikke resultat).

 

Har man aktivert “Standard viderefakturering på prosjekter”, vil haken for viderefakturering komme som standard når man velger et timeprisbasert prosjekt.

 

 

Fordeler man leverandørfaktura over f.eks to ulike prosjekter vil også kostnadene i resultatet påvirkes.

Kort oppsummert:

Det som registreres på “ordrelinjer”, påvirker ikke resultatet. 

Det som registreres på “kostnader”, påvirker ikke prosjektstatus.

 

Se gjerne egen artikkel om “Status vs resultat på prosjekt”.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no