%>

Ansattimport - beskrivelse av kolonner

Her ser du en oversikt og forklaringer til alle importkolonnene.

Uthevet skrift = påkrevet felt

NB: IBAN-NUMMER, SWIFT og LANDET TIL DEN ANSATTES BANK. Velger man å fylle ut en eller to av disse feltene, 

vil det være påkrevet å fylle ut alle tre.

 

Header NO

Header ENG

Description

ANSATTNUMMER

EMPLOYEE NUMBER

Må være unikt (Dette gjelder kun ansatte, ikke kontakter (Kontakter er ansatte med  arbeidsforholdstypen Pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold))

FORNAVN

FIRST NAME

 

ETTERNAVN

LAST NAME

 

E-POST

EMAIL

Feltet er obligatorisk, når ansatte sette opp med brukertype “Utvidet tilgang” (1) eller “Standard tilgang” (2).

TELEFONNR. MOBIL

TELEPHONE NO. MOBILE

Format: åtte siffer (landskode er satt til Norge)

FØDSELSDATO

DATE OF BIRTH

Format: ÅÅÅÅ-MM-DD


FØDSELSNUMMER

NATIONAL IDENTITY NUMBER

 

D-NUMMER

D-NUMBER

 

INTERNASJONAL ID / TYPE

INTERNATIONAL ID / TYPE

1 = Passnummer

2 = Fødselsnummer

3 = Registreringsnummer for skatt i hjemlandet

4 = MVA-nummer

INTERNASJONAL ID / LAND

INTERNATIONAL ID / COUNTRY

Format: landets fulle norske navn

INTERNASJONAL ID / NUMMER

INTERNATIONAL ID / NUMBER

 

BANKKONTONUMMER

BANK ACCOUNT NUMBER

Format: norsk bankkontonummer, elleve siffer

IBAN-NUMMER

IBAN NUMBER

 

SWIFT

SWIFT

 

LANDET TIL DEN ANSATTES BANK

THE COUNTRY OF THE EMPLOYEES' BANK

Landet den ansattes bank er lokalisert. Format: landets fulle norske navn.

BRUKERTYPE

USER TYPE

1 = Denne brukertypen velges for alle brukere som skal ha mer enn standard tilgang i systemet, som prosjektlledere, avdelingsleder, fakturaansvarlige etc. Denne brukertypen kan tildeles alle rettigheter.


2 = Begrenset tilgang. Velg brukertypen ‘Standard tilgang’ på ansatte/kontakter som kun skal registrere timer, reiseregning/ansattutlegg og enkel prosjektinformasjon i Tripletex.


3 = Bruker uten påloggingstilgang. 

Med lønnsmodulen vil brukeren få tilgang til egne lønnsslipper i appen og på desktop.

AVDELINGSNUMMER

DEPARTMENT NUMBER

 

ADRESSELINJE 1

ADDRESS LINE 1

 

ADRESSELINJE 2

ADDRESS LINE 2

 

POSTNR.

POSTCODE

 

STED

CITY

 

LAND

COUNTRY

Format: landets fulle norske navn

ARBEIDSFORHOLDS-ID

EMPLOYMENT ID

Refererer til ev. eksisterende arbeidsforholds-ID i nåværende regnskapssystem. 

STARTDATO

START DATE

Arbeidsforholdets startdato. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD

SLUTTDATO

END DATE

Arbeidsforholdets sluttdato. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD

ÅRSAK TIL SLUTTDATO

REASON FOR END DATE

1 = Arbeidsforholdet skulle aldri vært rapportert

2 = Arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker

3 = Arbeidstaker har sagt opp selv

4 = Byttet lønnssystem eller regnskapsfører

5 = Endring i organisasjonsstruktur eller byttet jobb internt

6 = Kontrakt, engasjement eller vikariat er utløpt

VIRKSOMHET

ENTERPRISE

Organisasjonsnummeret til virksomheten/underenheten arbeidsforholdet er knyttet til.

TYPE ARBEIDSFORHOLD

EMPLOYMENT TYPE

1 = Ordinært arbeidsforhold

2 = Maritimt arbeidsforhold

3 = Frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar

4 = Pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold

SKIPSREGISTER

SHIP REGISTER

1 = Norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

2 = Norsk ordinært skipsregister (NOR)

3 = Utenlandsk skipsregister

SKIPSTYPE

SHIP TYPE

1 = Annet

2 = Boreplatform

3 = Turist

FARTSOMRÅDE

SHIPPING AREA

1 = Innenriks

2 = Utenriks

ANSETTELSESFORM

EMPLOYMENT FORM

1 = Fast ansettelse

2 = Midlertidig ansettelse

AVLØNNINGSTYPE

REMUNERATION TYPE

1 = Fastlønn

2 = Timelønn

ARBEIDSTIDSORDNING

WORKING HOURS SCHEME

1 = Ikke skiftarbeid

2 = Døgnkontinuerlig skiftarbeid

3 = Skift 365

4 = Offshore 336

5 = Helkontinuerlig skiftarbeid

6 =Andre skiftordninger (gyldig fra 1/1 2019)

ANTALL TIMER I SKIFTET

SHIFT HOURS 

Antall timer sett i sammenheng med arbeidstidsordning ovenfor:

1: Valgfritt

2: 35,5 time

3: 36,5 time

4: 28,0 - 33,6 timer

5: 28.0 - 33,6 timer

6: Valgfritt 

YRKESKODE

OCCUPATION CODE

Format: nummer

STILLINGSPROSENT

PERCENTAGE

 

ÅRSLØNN

ANNUAL SALARY

 

TIMELØNN

HOURLY WAGE

 

HOVEDARBEIDSGIVER (J/N)

IS MAIN EMPLOYER (J/N)

 

 

TIMEPRIS

HOURLY RATE

 

TIMEKOST

HOURLY COST

 

DATO FOR FLEKSI- OG FERIESALDO

DATE FOR FLEXITIME AND HOLIDAY BALANCE

Format: ÅÅÅÅ-MM-DD

 

Angi “Dato fra og med” som skal være gjeldende for angitt Fleksisaldo og Feriesaldo.

 

NB: Dato er påkrevet felt ved import av fleksisaldo og feriesaldo. 

FLEKSISALDO

FLEXITIME BALANCE

Antall timer

FERIESALDO

HOLIDAY BALANCE

Antall dagerTripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no