%>

Hvordan rapporteres betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (RF-1321/RF-1301)

Følgende rapporteres:

  • Mottakers organisasjonsnummer/fødselsnummer.
  • Oppdragstakers navn.
  • Fakturert beløp for året eks. mva (når fakturaer er ført med mva-fradrag). Hvis man fakturerer beløp med mva-kode 0, så vil fakturert beløp vises ink. mva for selskap som ikke er registrert i mva-registeret.

I leverandørdetaljene kan man spesifisere om en leverandør er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Her registreres også organisasjonsnummer, eller man kan huke av at leverandør er privatperson hvis man skal oppgi fødselsnummer.

Leverandørfaktura og fakturabeløp knyttet til leverandørene (trukket fra evt. fradragsført mva), vil samles i en egen fane i leverandørreskontroen. Gå til "Regnskap/Reskontro for leverandører" og velg fanen "Næringsdrivende u/forretningssted". 

NB! Hvis totalsum for leverandøren er 0 eller et minusbeløp, vil det ikke genereres en oppgave/post for leverandøren i Altinn. Dette kan jo inntreffe om leverandøren også har sendt kreditnotaer. Korrigering av innsendte oppgaver må gjøres manuelt i Altinn.

I denne fanen kan du også laste ned en XML-fil via knappen nederst på siden. Filen må lastes opp i Altinn som vedlegg til skjema RF-1301.

 

Man kan i tillegg generere "årsoppgave" som skal sendes til den næringsdrivende med oversikt over hva som rapporteres. “Last ned årsoppgaver til skattepliktige" laster ned en ZIP fil med en PDF for hver av leverandørene.

Noen av gjenpartsbrevene kan inneholder fødselsnr, og det er opp til den enkelte bruker å distribuere disse på en forsvarlig måte.  Leverandører som mangler org.nr eller fødselsnr tas ikke med i eksporten, da disse vil feile i rapporteringen.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no