Endring av timepriser ved prosjektfakturering

 

Nye timepriser

Hvis man har avtalt nye timepriser på et prosjekt, er det viktig at dette registreres korrekt i Tripletex.

 

Dette kan kun gjøres ved å trykke på "Nye timepriser" i prosjektets kontraktsfane.

 

 

 

Her legger du inn timeprismodell, datoen som de nye timeprisene skal gjelde “fra og med”, samt de nye timeprisene.

 

 

Nå vil alle timer registrert fra og med angitt dato faktureres med de nye timeprisene iht. oppsettet.

 

NB. Har man vært uheldig å fjernet/endret på de eksisterende timeprisene, dvs. endret direkte i feltene under "Kontrakt", anbefaler vi at man legger inn igjen de opprinnelige timeprisene.Korreksjon av tidligere fakturerte timepriser

Har man fakturert med feil timepriser eller skal korrigere tilbake i tid uten å måtte kreditere tidligere fakturaer, kan man endre på de timeprisene i prosjektet som var feil i utgangspunktet. 

 

Velg “Endre timepriser” og ok om du ønsker å endre eksisterende timepriser.

 

 

Tabellen blir nå aktiv slik at du kan endre på timeprisene og lagre.

 

 

Da vil endringen korrigeres på neste faktura. Et ekstra varsel vil vises under “Prosjektfakturering”.

 

 

Endringene vil vises som følger i fakturagrunnlaget.

 

Har man oppjustert timeprisen vil differansen komme som tillegg. Har man nedjustert timeprisene vil de beløpet per time komme som fratrekk.

Obs: Korreksjon skjer også dersom man endrer “fra og med dato" på tidligere fakturerte timepriser. Dersom man endrer datoen fremover i tid, vil samtlige timer fakturert før ny angitt dato, komme til fratrekk i sin helhet på neste faktura.

 

Timer som havner utenfor datoer som er definert med timepris, får automatisk 0 kr i timepris og vil bli kreditert på neste faktura.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no