Jeg får varsel “Timepris endret” ved prosjektfakturering - hva er feil?

 

Dersom du får dette varselet, betyr det at tidligere registrerte timepriser som allerede er benyttet ved fakturering, har blitt endret.

 


Man kan enkelt kontrollere dette ved å godkjenne prosjektet til fakturering og se på forhåndsvisningen av fakturaen. En eventuell endring i tidligere fakturerte timer vil da vises i fakturagrunnlaget, og man kan se tidligere pris, dato og antall timer for korreksjonen.

 

Dersom hensikten egentlig var å registrere nye timepriser, så kan du løse det på følgende måte:

  • I prosjektets kontraktsfane må du først endre "de gamle timeprisene" tilbake til det de var. Du finner tidligere timepris i fakturagrunnlaget på forhåndsvisningen eller ved å se på gamle fakturaer på prosjektet. Alt må være likt: Dato, timeprismodell, ansatte og aktiviteter (ved prosjektspesifikke timepriser) samt timeprisen.
  • Trykk så på "Nye timepriser" i menyen og registrer datoen de nye timeprisene skal gjelde fra i tillegg til timeprismodell og nye timepriser.

  • Når dette er gjort, kan du godkjenne prosjektfakturaen igjen og kontrollere fakturagrunnlaget og se at det har blitt korrekt.


Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no