%>

Hva er et historisk lønnsbilag?

Hvis man begynner å føre regnskap i Tripletex midt i året, så kan man registrere "historiske lønnsbilag" før åpningsbalansen med lønnsinformasjon for periodene hittil i år. Dette gjør man for at verdier og feriepenger skal bli riktig for året, og for at denne lønnsinformasjonen skal komme med på lønnssammenstillingen til de ansatte for inneværende år.
I tillegg legger man inn opptjente feriepenger for fjoråret i de ansattes arbeidsforhold, mens feriepengene for inneværende år da vil oppdateres med det historiske lønnsbilaget.

Har man derimot begynt å bruke Tripletex fra årskiftet (01.01.XX) legger man kun inn opptjente feriepenger på de ansatte under arbeidsforhold og "opptjente feriepenger". Her legger man inn opptjeningsår, grunnlag og beløp/feriepenger til utbetaling.

Historiske lønnsbilag vil ikke påvirke regnskapet. Det historiske lønnsbilaget vil kun påvirke lønnsregnskapet. Lønnsinformasjonen fra det historiske lønnsbilaget blir inkludert på lønnssammenstillingen til de ansatte.

Historisk lønnsbilag registreres under "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen, under avsnitt "Historisk lønnsbilag".

Merk:
Man må ikke registrere feriepengegrunnlaget under arbeidsforholdet på de ansatte for samme år som det historiske lønnsbilaget. Da vil feriepengegrunnlaget bli doblet.
Vær også oppmerksom på at informasjon om opptjente feriepenger, som registreres under arbeidsforholdet på de ansatte, ikke påvirker lønnsammenstillingen.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no