Nøyaktig timeføring med bruk av kolon

Hvis du bruker desimaler i timeføringen din, så kan du få systemet til å regne ut riktig desimaltall for deg. Du skriver da inn timer og minutter atskilt med kolon. Hvis du har jobbet i 1 time og 30 minutter og registrerer dette som «1:30» på aktiviteten, så vil det automatisk konverteres til 1,5 timer.

Det er også mulig å registrere klokkeslett fra – til på aktiviteten du har jobbet.  Hvis du f.eks. registrerer «08:00-16:12» på aktiviteten, så vil systemet automatisk regne dette om til 8,20 timer. Også her er det viktig at du registrerer timene med kolon uten mellomrom.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no